Magaz, The Greek Linux Magazine
Magaz Logo

Altera SQL server

Altera Development Team dev@altera.gr
Δεκέμβριος 1998

Δεν βρίσκει κανείς συχνά ελληνικό λογισμικό που να εξάγεται στο εξωτερικό.

Ακόμη σπανιότερο είναι να βρει κανένας λογισμικό που να έχει αναπτυχθεί απο ελληνική εταιρία και μάλιστα σε τομέα που απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή τεχνολογία, όπως αυτός των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν λάβει κανείς υπόψη του οτι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μετρημένες στα δάχτυλα, και μάλιστα σε αυτές συγκαταλέγονται μάλλον γνωστά ονόματα όπως η Microsoft και η Oracle. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν κανείς ανακαλύπτει ότι το ελληνικής προέλευσης προϊόν, Altera SQL Server version 2.0 , ανταγωνίζεται επι ίσοις όροις τους πλέον αναγνωρισμένους οίκους ανάπτυξης λογισμικού.

Ο Altera SQL Server, με την έκδοση 1.0, παρουσιάστηκε στην αγορά την άνοιξη του 1998 στην CEBIT. Η έκδοση 1.0 απευθυνόταν κατά κύριο λόγο σε ISPs και σε προγραμματιστές που ήθελαν να αναπτύξουν απλές εφαρμογές. Ουσιαστικά η πρώτη αυτή έκδοση κάλυπτε το χώρο των χρηστών που ήθελαν επικοινωνία μιας βάσης δεδομένων στο web.

Η version 2.0 του Αltera SQL Server ενώ εξακολουθεί να έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πρώτης έκδοσης, είναι στην πραγματικότητα ένα προϊόν πρωτοποριακό που φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των κατηγοριών χρηστών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως οίκοι λογισμικού και εταιρίες που διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό βάσεων και χρηστών, απο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχει η version 2.0 του Altera SQL Server και τα οποία καθιστούν το προϊόν πραγματικά επαναστατικό είναι :

 1. Ο Altera SQL Server έχει διττή λειτουργία. Αφ' ενός λειτουργεί σαν μία σχεσιακή βάση δεδομένων transactional και multithreaded, και αφ' ετέρου σαν ένας προγραμματιζόμενος web server.
 2. Εκτός από όλα τα γνωστά interfaces, όπως ODBC, JDBC κ.λ.π., η βάση επικοινωνεί με τους clients μέσω HTTP πρωτοκόλλου χρησιμοποιόντας σαν interface οποιονδήποτε από τους Internet browsers (Navigator, Internet Explorer). Συνέπεια του παραπάνω είναι, όλες οι λειτουργίες - όπως η διαχείριση της βάσης ή ακόμη το SQL τερματικό - να εκτελούνται μέσω του Web browser. Το πλεονέκτημα αυτού του χαρακτηριστικού είναι ότι ο χρήστης αλλά και ο διαχειριστής του συστήματος, χρησιμοποιύν ένα γνωστό interface με το οποίο είναι εξοικιωμένοι, ενώ το προϊόν ενσωματώνει και επωφελείται από την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία των Internet browsers.
 3. Ο Altera SQL Server διαθέτει ένα σύνολο built-in λειτουργιών που του επιτρέπει να διαχειρίζεται MIME-typed BLOBS, και να τις αποδίδει απευθείας στον Web browser σαν εικόνες, videos, ήχους κ.λ.π., χωρίς την ανάγκη ειδικού προγραμματιστικού κώδικα.
 4. Ο Altera SQL Server υποστηρίζει εγγενώς το Unicode. Ετσι ο χρήστης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ταξινόμισης στα Ελληνικά όπως σε άλλες γνωστές βάσεις δεδομένων. Πρόσθετα σε αυτά τα Unicode strings μπορούν να ασκηθούν όλες οι λειτουργίες που κάποιος μπορεί να εφαρμόσει και στα ASCII strings.
 5. Επί του παρόντος, όλες οι μηχανές βάσεων δεδομένων (database engines), εκτελούν stored procedures χρησιμοποιόντας ιδιόκτητες proprietary προγραμματιστικές γλώσσες - για παράδειγμα η Oracle την PL-SQL και η Microsoft την SQL-Transact Αντίθετα, ο Altera SQL Server εκτελεί store procedures σε C, C++, Java, Perl, και Scheme (διάλεκτο της Lisp). Το πλεονέκτημα είναι φανερό αφού ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να μάθει κάποια νέα ιδιόκτητη γλώσσα. Πρόσθετα ο Altera SQL Server δίνεται με AGI (Altera Gateway Interface) που επιτρέπει στον προγραμματιστή να γράψει store procedures σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού θέλει χρησιμοποιώντας τον δικό του compiler.
 6. Ο Αltera SQL Server είναι ιδιαίτερα φιλικός στη χρήση. Αυτό τονίζεται ακόμη περισσότερο σε ότι αφορά στους διαχειριστές συστημάτων και στους προγραμματιστές που το χρησιμοποιύν. Για παράδειγμα ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί με τον Altera SQL Server να ελέγχει όλες τις εργασίες και δραστηριότητες στον SQL αλλά και στον HTTP server και βλέποντας τους πόρους που χρησιμοποιούνται να έχει την δυνατότητα να βελτιστοποιεί την απόδοση του συστήματος εύκολα και γρήγορα.
 7. Ο HTTP server του Altera SQL Server :
  • υποστηρίζει server -side scripts,
  • συντηρεί μόνιμες συνδέσεις (persistent connections) διατηρώντας την καταστασή τους,
  • μπορεί να εκτελεί SQL και Scheme αρχεία καθώς επίσης και CGI.
 8. Ο Altera SQL Server χρειάζεται λίγους πόρους :
  • περίπου 2 ΜΒ ελεύθερου χώρου στο δίσκο και 100 ΚΒ για κάθε χρήστη της βάσης,
  • 2 ΜΒ RAM και 150 ΚΒ για κάθε σύνδεση.

Φυσικά εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τον Altera SQL Server 2.0 από τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να αναφερθεί και η σημαντικά οικονομική τιμή διάθεσής του. Το κόστος της άδειας χρήσης για πέντε χρήστες ανέρχεται στα 275 δολλάρια (περίπου 78.000 δρχ.).

O Altera SQL Server έχει υλοποιηθεί σε αρκετά περιβάλλοντα όπως : Windows 95/98, Windows NT (Intel & Alpha chip), Solaris 2.x (Intel & SPARC ), IRIX (Silicon Graphics), UNIX DEC (Alpha chip), UnixWare, SCO Unix, FreeBSD, Linux (Intel & Alpha).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Altera SQL Server version 2.0 μπρείτε να επισκεφθείτε το web site της εταιρίας απ' όπου μπορείτε να πάρετε δωρεάν το προϊόν για δοκιμαστική περίοδο δύο μηνών.


Valid HTML 4.01!   Valid CSS!